• Průmyslová 2, 431 51
    Klášterec nad Ohří
  • +420 477 101 111
    toyodaweb@tgcz.cz


Zalesňování

Zalesňování

Před sedmi lety vznikl celosvětový TG projekt zalesňování země. Tento CSR projekt byl součástí oslav 60. výročí založení Toyoda Gosei Group. Cílem je zasadit 600.000 stromků v celkem 60 lokacích napříč světem. Projekt je v současné době přibližně ve své polovině, proto jsme se rozhodli, že toto úsilí taktéž podpoříme a do projektu se zapojíme. Naším cílem je vysadit několik tisíc stromků, a to na podzim letošního roku.

Oficiální zahájení projektu v TGCZ proběhlo 13. října 2016. Start projektu byl za účasti japonských kolegů a odborníků na zalesňování, kteří nás blíže seznámili s projektem zalesňování a vytipovali na základě druhové rozmanitosti lokální přírody, které stromy mají šanci se zde uchytit a jsou vhodné k výsadbě do místního prostředí.

V květnu 2017 proběhl trénink výsadby na testovacím výkopu. Jelikož se jedná o projekt, který je postavený na zapojení samotných zaměstnanců TGCZ a dalších dobrovolníků, bylo zapotřebí do této počáteční fáze zapojit 60 zaměstnanců, kteří budou mít řídící roli při výsadbě stromků, tzv. „Leader“. Tito „Leadeři“ se během zácviku naučili, jak správně sázet stromky. Následně budou mít při hlavní výsadbě v září 2017 na starosti organizaci sázení ve svěřeném úseku výsadky, tedy proškolí a povedou svůj tým.