• Průmyslová 2, 431 51
    Klášterec nad Ohří
  • +420 477 101 111
    toyodaweb@tgcz.cz


Firemní akce

Firemní akce

Firemní akce, které pravidelně pořádáme, jsou pro nás nástrojem, jak se zapojit do mimopracovního života našich zaměstnanců, případně jejich blízkých. Tyto aktivity nám pomáhají utužit vztahy kolegů i mimo pracoviště a seznámit s firemní kulturou a filosofií i rodinné příslušníky našich zaměstnanců.