Zkušební provoz na hale TG4

obrázek

Na konci minulého roku, přesně 14. prosince 2017, proběhlo místní šetření se Stavebním úřadem k povolení zkušebního provozu na hale TG4. Podařilo se nám získat souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolení zkušebního provozu. Rozhodující byla stanoviska zejména od hasičů, hygieny a Inspektoráru bezpečnosti práce.

 

S potěšením vám můžeme oznámit, že zkušební provoz haly TG4 byl povolen na dobu 1 roku, tj. do 31. prosince 2018. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu budeme žádat o kolaudaci.

 
  • 04.01.2018 13:45

 

Zpět na přehled novinek