TGCZ oslavila 15 let svého působení v ČR

obrázek

Toyoda Gosei Czech v rámci oslav svého patnáctiletého působení v České republice uspořádala 20. května 2016 slavnostní akci pro zástupce okolních municipalit, Ministerstva práce a sociálních věcí, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, zahraničních poboček Toyoda Gosei a dalších spolupracujících subjektů.

Společnost Toyoda Gosei Czech založená v březnu 2001 za dobu svého působení v ČR dokázala rozšířit své pole působnosti o nové produkty, postavit celkem tři výrobní haly, přečkat ekonomickou krizi a stát se s téměř 1.100 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. S pracovním prostředím a se spokojeností zaměstnanců se pozvaní hosté mohli seznámit při prohlídkách hal, které byly doplněny podrobným výkladem.

Při prezentaci společnosti jejími zástupci byla vyzdvižena především snaha o uplatňování společenské odpovědnosti firmy. Jedná se zejména o striktní respektování české legislativy, práv zaměstnanců a otevřeném jednání. Avšak nejen toto je součástí CSR – TGCZ se snaží být „dobrým sousedem“, proto podporuje kulturu a sportovní vyžití v okolních obcích. Příkladem budiž spolupráce s Kláštercem nad Ohří při financování kulturních akcí napříč celým rokem, partnerství s extraligovým hokejovým týmem Piráti Chomutov, či podpora hokeje v Kadani a Klášterci nad Ohří. Během výročního setkání byl zástupcům měst Klášterce nad Ohří, Kadaně a Chomutova předán finanční dar v celkové hodnotě 150.000 Kč.

Toyoda Gosei Czech si uvědomuje, že pro budoucí stabilitu je nezbytná sounáležitost firmy s regionem, kde je jedním z hlavních a dlouhodobých pilířů spolupráce s místní i národní samosprávou, jejímž cílem je vytvoření, udržování a rozvoj vstřícného a příjemného prostředí přispívající nejen ke spokojenosti zaměstnanců v pracovní době, ale sloužící i k relaxaci a odpočinku po práci. Proto se Toyoda Gosei Czech snaží naplňovat environmentální a bezpečností standardy. Jedná se o především o dodržování bezpečnostního standardu ISO 18001, minimalizace dopadů na životní prostředí v souladu s normou ISO 14001 či v letošním roce certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001, kterým se v České republice může pochlubit pouze několik společností.

Při výročním setkání došlo taktéž k proslovům starosty Klášterce nad Ohří a generálního ředitele agentury CzechInvest, při nichž byla především zdůrazněna spokojenost se současnou vzájemnou spoluprací, snaha se nadále rozvíjet a vytvářet hodnoty.

Při závěrečné řeči prezident Toyoda Gosei Czech pan Masahiko Ito pronesl poselství, kde by TGCZ měla vstoupit do dalších let s vizí expanze založené na dlouhodobě vysoké výkonnosti a přidané hodnotě. Udržitelný růst je klíčový pro dosažení budoucích úspěchů a je potřeba mít na paměti, že růst a pokrok společnosti by měl být realizován především intenzivní spoluprací mezi Čechy a Japonci podporovanou principy týmové práce, komplexními tréninkovými programy a robustním výrobním systémem. Všem zúčastněným bylo na závěr poděkováno za přijetí pozvání na tuto, pro Toyoda Gosei Czech, významnou událost.

 

Galerie k novince

Obrázek
  • 25.05.2016 15:55

 

Zpět na přehled novinek