Vzdělávací projekt

Jedná se o projekt pro rozvoj odborného vzdělání našich zaměstnanců v oblastech, které jim pomohou v lepším výkonu práce, zvýší konkurenceschopnost, jak u nich, tak i u společnosti samotné, a bude je motivovat k dalšímu rozvoji. Projekt samotný je financován Evropským sociálním fondem (ESF) z prostředků Operačního programu Lidských zdrojů a zaměstnanosti a dále ze státního rozpočtu ČR.

Reg. číslo 1.04/1.1.02/94.00935
Doba realizace 1.7.2013 - 30.6.2015
Region Ústecký kraj
Cíle projektu
  • Rozšířit kvalifikovanost a kompetence zaměstnanců, prohloubit odbornost
  • Vytvořit motivující prostředí pro zaměstnance
  • Poskytnout zaměstnancům možnost se dál profesně rozvíjet
  • Podpořit schopnost zaměstnanců plnit pracovní povinnosti související s proměnou činnosti a výroby podniku v posledních 5 letech
  • Zlepšit konkurenceschopnost podniku na relevantním trhu
  • Zlepšit atraktivitu a konkurenceschopnost zaměstnavatele na trhu práce
Cílová skupina Jedná se o zaměstnance na všech pozicích ve firmě, která se soustředí na výrobu pryžových a plastových komponentů do aut. Konkrétně se tedy jedná o administrativní pracovníky, dělníky, technicko-hospodářské pracovníky mistry a vedení firmy.
Účastníci projektu
  • Zaměstnanci/kyně
  • Osoby do 25 let
  • Osoby nad 50 let
 

Obsah projektu

Odborné semináře z obl. řízení a principů výroby, semináře výrobních procesů a technologií

Seminářů se zúčastní dělníci, THP, mistři a vedoucí směn, doplňkově se některých seminářů zúčastní pracovníci GL, QA, QC, SSV a údržby. Kurzy poskytnou zaměstnancům znalosti a dovednosti spojené s postupy, které se používají v podniku a možnostmi jejich inovací; dále pak odbornou znalost výrobních technologií a souvisejících pracovních postupů a procesů. Zaměstnanci získají znalosti a dovednosti, které povedou k lepší pracovní pohodě, zvládání pracovních povinností a napomohou k udržení si současné pracovní pozice. Vzdělávání zaměstnancům poskytne pocit jistoty při uplatnění se na trhu práce.

Odborné sem. účetnictví, plánování a administrativy: THP. Kurzy controllingu, účetnictví aj.

Zaměstnancům bude poskytnuto odborné vzdělání, které je nutným doplňkem předchozích dvou skupin kurzů, pokud mají být znalosti a dovednosti do praxe aplikovány kvalitně a efektivně, v dobré návaznosti. Kvalitní řízení lidských zdrojů je podstatné pro efektivní ohodnocení zaměstnanců a vytváření motivujícího pracovního prostředí.

Seminář ICT znalostí

Určeno především pro THP. V moderních výrobách se prakticky všude používají IT technologie, jejich znalost je nutná pro obsluhu strojů a správu souvisejících procesů.

Jazykové kurzy a doplňující obecné vzdělání

Určeno pro THP a GL. Velká část odborných materiálů je k dispozici jen v cizím jazyce; pro vedoucí pracovníky je nutná schopnost komunikace se zahraničním klientem. Doplňující obecné vzdělání je podmínkou pro efektivní uplatnění znalostí z odborných kurzů.

Přidaná hodnota projektu

Rovné příležitosti a systém vzdělávání umožní rozvoj vnitřních systémů, lepšího pracovního zázemí a transparentních procesů ve společnosti.